adw.,

Kancelaria Adwokacka,  w ramach działalności prawnej zajmuje się  świadczeniem usług prawnych na  rzecz osób indywidualnych oraz instytucjonalnych (firm).

Zajmuje się Udzielaniem porad prawnych.

Reprezentuje Klienta przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami ścigania, administracji publicznej oraz osobami prywatnymi. 

Zajmuje się sprawami w zakresie prawa:

- cywilnego,

- karnego,

- gospodarczego,

- autorskiego,

- rodzinnego,

- pracy,

- budowlanego,

- mieszkaniowego,

- ubezpieczeń społecznych,  etc.